Neden Kevseriyye?

“Medrese”, İslamî kimliğin temel taşı olan yüksek seviyeli İslamî eğitimin biricik vasatıdır. Fatih dönemini Kanuni dönemine taşıyan en temel unsurlardan biri olan bu müessesenin, bölgesinde ve dünyada yeni bir güç merkezi olma yolunda ilerleyen ülkemizin, yarınların küresel gücü olmasında da en temel belirleyicilerden biri olacağında şüphe yoktur. Geleceğin dünyasının kurulmasında ülkemizin ve insanımızın omuzlarındaki küresel sorumluluk, İslam’ın yüz akı bir medeniyetin ruhu olarak gelecek kuşaklara aktarılmasında yeni Molla Hüsrev’lerin, Molla Gürânî’lerin, Ali Kuşçu’ların, Taşköprîzâde’lerin… yetiştirilmesinin ne derece vazgeçilmez olduğunu derinden hissettirmektedir. Kevseriyye Medresesi, bu küresel misyonun bihakkın ifasına katkı vermek üzere kuruldu.


“Alimin abid’e üstünlüğü, benim, en aşağı derecede olanınıza üstünlüğüm gibidir.” (Hadis)


Sıkça Sorulan Sorular


Evet. Medresemize 18 yaşına gün almış ve üzeri kardeşlerimiz başvurabilir.
Evet. Kevseriyye Medresesi, talebe adaylarının en az lise düzeyinde mezun ya da bu dönem mezun olabilecek durumda olması gerekmektedir.
Hayır. Talebelerimizin haftaiçi herhangi bir meşguliyetlerinin olmaması gerekmektedir.
Evet. 2017 – 2018 eğitim yılında iki farklı seviye sınıfımız olacak inşallah.
Ön Başvuru, Kevseriyye Medresesinden yeni haberdar olan ya da gelecek yıl eğitim almak isteyen talebe adaylarının ön başvurularını alıp, kesin başvuru sürecinde hem ön başvuru sırasını öncelemek hem de katılım talebine göre tedbirlerimizi almak için açılmıştır.
Ön başvurunuzu yaparak, Kevseriyye Medresesi ailesine dahil oldunuz, hayırlı olsun. Ağustos – 2017’e kadar herhangi bir işlem yapmayacaksınız. Kevseriyye Medresesi, sizinle, kesin başvuru tarihinde SMS ve e-posta yoluyla iletişim kuracaktır.
Evet. Hem hanım hem de erkek talebe adayı kardeşlerimiz için yurt imkânımız mevcut olup, herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Kevseriyye Medresesi talebeleri hafta sonu herhangi bir derse katılım sağlamamaktadır. Talebelerimiz hafta sonları dilerse sıla-i rahim yapabilir, Açık öğretim kurslarına katılabilir veya herhangi bir eğitim faaliyetinde bulunabilirler.
Kevseriyye Medresesi, öğretimin daha verimli olması için öğretim teknolojileri araçlarını kullanmaktadır. Medresemizde, kitap tarayıcısı, doküman kamerası, sunum cihazı bulunmaktadır.
Evet. Başarılı olan talebe kardeşlerimize belirli oranda burs sağlanmaktadır.
Evet. Kevseriyye Medresesi olarak yıl içerisinde birçok faaliyet gerçekleştirmekteyiz.
Kevseriyye Medresesi Hanım talebeleri için ayrı yurt ve derslik binası bulunmaktadır ve tüm dersleri hanım hocalarımız vermektedir. Hanım kardeşlerimizin programı 4 yıl zorunlu ve 4 yılda tercihli olmak üzere 8 yıl sürmektedir.
Evet. Kur’an-ı Kerim’i akıcı olarak okuyabilmeniz gerekmektedir.
Evet. Erkek bölümümüzde sekiz, hanım bölümümüzde ise dört yıllık medrese eğitimini başarı ile bitiren talebelerimize icâzet verilecek.

Dil Eğitimleri

Arapça Eğitimi

İslamî İlimlerin giriş kapısı olan Arapça, bizim için önem taşımaktadır. Kevseriyye Talebeleri, ilk eğitim döneminde hem Pratik hem de gramer yapısı ile yoğun Arapça eğitimine tabi olmaktadır. Hedefimiz, birinci yılın sonunda talebelerimizin Arapça dilini nitelikli olarak öğrenmeleridir.

İngilizce Eğitimi

Kevseriyye Medresesi talebeleri 5. ve 6. sınıfta yoğun İngilizce eğitim programına tabi olacaklar, inşallah. İngilizce eğitimine önem veren Medresemiz, İngilizcenin gramer yapısını öğretmekle kalmayıp aynı zamanda akıcı bir konuşmayı da -inşallah- öğretecek.


Yaşadığımız dünyada İslamî İlimler olmadan müslüman olmak mümkündür; ama “müstakim müslüman” olarak yaşamak mümkün değildir.
Kevseriyye Medresesi

Ebubekir Sifil

Kurucu

Gerçekten son derece zengin bir birikimin varisleri, dolayısıyla son derece ağır bir yükün muhataplarıyız. Bu birikimi hazmedecek ve o dünyada dirayetle dolaşabilecek insan yetiştirmek zannedildiğinin aksine son derece zordur. Mustafa Sabri Efendi’nin ve Zâhid el-Kevserî’nin Asleyn sahasındaki birikimini yeni nesillere taşıyacak talebelerinin bulunmadığı bir ortam bize başka neyi anlatır ki!?..

Yeni yetişen nesiller içinde istikbalde önemli roller üstlenebilecek gençlerimiz var çok şükür. Onların önünü açmak, işini kolaylaştırmak ve sayılarını çoğaltmak mecburiyetindeyiz. Ve bunu yapabilecek durumdayız.

Hem modern dünyanın ahvalinden, hem kendi aslî dünyamızdan haberdar gençler… Edepli, had-hudut bilen, itikadı ve ameli sağlam, kabiliyetli, çalışkan ve azimli…

Kevseriyye, ülkemizde İslamî İlimleri asli metot üzere öğrenmenin en önemli adreslerinden biridir.


Kevseriyye Medresesi

© 2016 – 2019 Sahn-ı Semân İslamî İlimler Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı | Tasarım: Sahn-ı Semân .medya | +90 850 441 0053